Voorwaarden

Bestelcondities

Onze verkoopvoorwaarden voor POSTORDERS zijn als volgt.


BESTELLEN

1. Door in onze online shop te bestellen gaat u een wettelijke overeenkomst aan. De bestelling is bindend. U verklaart zich tevens akkoord met de leveringsvoorwaarden zoals hieronder vermeldt.

2. Kies bij het bestellen zo goed mogelijk voor de juiste verzendwijze. Een artikel moet breukvrij verpakt door een standaard brievenbus kunnen om voor het lagere verzendtarief in aanmerking te komen.

NIET door een brievenbus kunnen bijvoorbeeld:

  • POSTZEGELS: Supplementen voor albums, dikke catalogi
  • TREINEN: Vrijwel alle artikelen.
  • LEGO: Duplo, Fruit- en grote dennenbomen, meer dan 200 stenen 2x4, hoge bootdelen, bergdelen, electrische motoren, enz.Staat vaak (maar niet altijd) achter artikel aangegeven.


Voor briefzendingen buiten Nederland geldt een maximum van 250 gram. Als u het niet zeker weet of dat bereikt wordt, kies dan voor briefzending, mogelijk krijgt u dan een aanvullend verzoek extra verzendkosten te betalen. Zendingen boven 250 gram gaan per pakketpost.

Ter indicatie: een heel klein LEGO stukje weegt 0,5 gram, een  klein legostukje weegt 1 gram, een basissteen 2x4  2,5 gram en een groot element of poppetje 10 gram.

Indien u een verkeerde verzendmethode heeft gekozen krijgt u van ons bericht. Het moeten bijbetalen van hogere verzendkosten is geen geldige reden voor ontbinding van het koopcontract.

De in rekening gebrachte kosten zijn de verzendkosten en orderverwerkingskosten, waarin begrepen alle kosten die door derden ons voor de verzending in rekening worden gebracht of door ons gemaakt worden: de kosten voor verpakking en emballage, de kosten die ons worden berekend voor bankverkeer, de kosten die worden berekend door onze vervoerder.

Om practische redenen berekenen we per verzendwijze vaste bedragen. Gemiddeld liggen de totale werkelijke verzendkosten hoger dan hetgeen wij in rekening brengen.

3. Uw bestelbevestiging is direct de factuur.

Treinen/postzegels: Omdat onze voorraad niet gekoppeld is met de webshop is er een mogelijkheid dat artikelen niet meer leverbaar zijn. Wij zullen u daarover zo spoedig mogelijk berichten en (deel) betaling eventueel restitueren. Indien de bestelling daardoor onder de verzendingskosten-vrij- drempel komt, blijft de verzending gratis.

Bij LEGO is er wel een voorraadkoppeling maar door kleine afwijkingen kunnen er toch wat manco's zijn. We retourneren kleine bedragen in de vorm van muntjes bij de zending.

De bevestiging is een automatisch antwoord van onze server. Bij strenge veiligheidsinstellingen kan deze mail soms in uw spambox belanden.

Als u een verkeerd e-mail adres in vult of uw mailbox vol is, kunnen wij u geen bevestiging zenden en ook niet bereiken. Daarom graag contact op nemen als u geen bevestiging ontvangt.

4. Artikelen die in de webshop staan kunnen uitsluitend via de webshop besteld worden. Mancolijstjes etc. zijn helaas te bewerkelijk. Ook geeft bestellen via de webshop minder kans op fouten. Als u grotere aantallen wilt dan in de webshiop staan laat u het dan ons weten, we verhogen dan indien mogelijk de aantallen.

5. Artikelen die NIET in de webshop staan kunt u ook bestellen per e-mail. U krijgt dan een factuur gemaild. U kunt dit soort bestellingen combineren met webshopbestellingen.

6. Wij verzenden uitsluitend na vooruitbetaling. Afhaalorders kunnen in de winkel betaald worden.(contant of pin). 

Vermeld bij betaling altijd uw bestelnummer. Als u meerdere orders met één overschrijving betaalt, vermeldt u dan ALLE ordernummers. Vermeldt bij bestelling uw volledige naam en niet alleen voornaam, Dit kan vertraging geven bij de boeking van uw betaling.

Wij accepteren geen risico als door onvolledige naam of onjuist adres of onvolledige/onjuiste postcode een zending verkeerd bezorgd wordt.

Betaal per voorkeur met internetbankieren (iDeal). Vermeldt altijd uw bestelnummer(s). Indien de rekening van de betaler een andere naam heeft dan de besteller graag vermelding naam besteller.

7. Wij verzenden soms een herinnering als betaling niet na 14-31 dagen heeft plaats gervonden. Er is echter een mogelijkheid dat we uw betaling niet hebben kunnen koppelen, laat u dan even weten wanneer en hoe u betaald heeft.

8. Wij berekenen geen kosten voor het doen van bank- of IDEAL betalingen. Voor betalingen in andere valuta dan Euro's en/of betalingen vanuit andere landen dan SEPA landen zijn de kosten voor de koper. (Doorgaans 12 Euro) Betalingen per Paypal accepteren wij in die gevallen waarin betaling per paypal in de winkelwagen geboden wordt.

LEVERING EN LEVERTERMIJNEN

8. Het is ons streven voorradige artikelen binnen vijf WERKdagen na ontvangst van uw betaling te verzenden. Artikelen die niet voorradig zijn leveren wij zo spoedig mogelijk na. Mochten er levertijden zijn laten we u dat zo spoedig mogelijk na bestelling weten. Indien de levertijd meer dan 30 werkdagen bedraagt heeft u het recht de bestelling voor de niet snel leverbare artikelen kosteloos te annuleren.

Houdt u er rekening mee dat LEGO bestellingen in uitzonderingsgevallen tot maximaal  28 dagen duren om zo compleet mogelijk uit te leveren!

Als iets onduidelijk is of u speciale wensen heeft kunt u ook bellen: telefoon (0172-492747) Onze telefoon is bezet dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.15 t/m 17.00 uur. Op andere dagen wordt deze meestal  doorgeschakeld naar mobiel, hetgeen betekent dat ik niet altijd direct antwoord kan geven over de status van een order.

BUITEN WINKELTIJDEN WORDT DE TELEFOON NIET ALTIJD OPGENOMEN.

9. Vervallen.

10. HERROEPINGSRECHT

Voor POSTORDERBESTELLINGEN ("afstandsverkoop) geldt

U heeft de mogelijkheid elke order uiterlijk 14 dagen na ontvangst te retourneren. Verzegelde/gesealde artikelen uitsluitend in de originele complete en onbeschadigde  verpakking. Artikelen in de staat zoals ze door ons zijn afgeleverd, nieuwe artikelen zonder sporen van gebruik.U dient de retourlevering van tevoren aan te melden.U ontvangt dan het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen op het door u opgegeven rekeningnummer.

Retourzending voor uw rekening en risico, tenzij de retourzending artikelen betreft die wij verkeerd geleverd hebben.

11. Indien wij onjuiste of defecte artikelen hebben geleverd en deze binnen 14 dagen worden geretourneerd verzorgen we in overleg een vervangende levering en/of reparatie/in de juiste staat brengen van het artikel en zijn uw retourkosten voor onze rekening. 

Indien het artikel speciaal voor u besteld wordt (verzoeken buiten de webshop om), worden u ook de daarvoor gemaakte kosten bij retournering in rekening gebracht. Goederen dienen te worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde verpakking. Artikelen die in verzegelde verpakking zijn verzonden, zoals huisjes en CD-ROMS worden uitsluitend in verzegelde verpakking teruggenomen. Wij adviseren kostbare goederen uitsluitend aangetekend te verzenden.

11a. Retourneren onder herroepingsrecht altijd in staat zoals door ons geleverd is, in de originele, onbeschadigde verpakking en bij nieuwe artikelen zonder enige gebruikssporen. Bij gebruikte artikelen in de staat waarin ze door ons verzonden zijn.

11b. Te retourneren artrikelen altijd zodanig verpakken dat er geen schade door transport kan ontstaan.

11c. Retouradres is

Erik Boeré

Julianastraat 96

2405 CJ Alphen a/d Rijn.

Het wettelijk herroepingsrecht is niet van toepassing op artikelen die in onze winkel zijn gekocht of afgehaald. Deze kunt u in de winkel uitgebreid bekijken.

d. In geval van retouren worden verleende kortingen, bonussen en verleende vrijstellingen van verzendkosten herrekend en verrekend met het retourbedrag.

12. Voor zover van toepassing worden alle nieuwe artikelen verkocht onder garantie. Wij leveren postzegels onder de Certificaatregeling van de NVPH. Nieuwe artikelen worden conform EU recht verkocht met 2 jaar garantie.  Voor gebruikte artikelen geldt een garantie van 6 maanden. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en/of beschadigingen die zijn ontstaan door ondeskundig of onjuist gebruik. of modificaties of ondeskundig verrichten van handelingen die door u.


Garantie
De garantieduur verschilt per fabrikant en per product. Zolang als je garantie hebt op een product, garandeert de fabrikant of importeur dat het product bij normaal gebruik goed blijft werken. Als een product kapot gaat terwijl je er nog garantie op hebt, zullen wij eerst proberen het kosteloos te repareren of vervangen. Lukt dit ons niet binnen een redelijke termijn, dan zullen wij jou (een deel van) het aankoopbedrag vergoeden.

Beperkte garantie
Sommige onderdelen of producten hebben een korte garantieperiode, zoals bijvoorbeeld oplaadbare batterijen, de lampen van een beamer en de lampen van zonneapparatuur.

Geen garantie
Defecten veroorzaakt door normale slijtage, onheil van buitenaf (zand-, val- of vochtschade), verkeerd gebruik of achterstallig onderhoud vallen niet onder de garantie.

Verkopersgarantie
Als verkoper zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan de verwachtingen die je als consument mag hebben.

Jouw rechten tijdens de garantieperiode


Kosteloze reparatie
Als een product kapot gaat binnen de garantieperiode, zullen wij eerst proberen het binnen een redelijke termijn te repareren of een ontbrekend onderdeel na te leveren. Wat een redelijke termijn is, hangt af van jouw klacht en van het soort product. Eenvoudige klachten kunnen vaak binnen enkele dagen verholpen worden. Indien het artikel wordt teruggezonden naar de fabrikant of importeur moet u rekening houden met een tijdsbestek van 2-4 weken. Een reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel binnen de garantieperiode kost u niets.

Vervangend product
Als het niet lukt om het defecte artikel binnen een redelijke termijn te repareren, zullen wij jou een nieuw, gelijkwaardig artikel aanbieden. We vervangen het product ook als dat voordeliger is dan reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel. Het leveren van een vervangend product binnen de garantieperiode kost u niets. De aankoopprijs van het vervangende product kan verschillen van de prijs van het oorspronkelijke product; het verschil wordt niet in rekening gebracht of aan jou uitbetaald.

Deel van het aankoopbedrag vergoed
Wij betalen je een deel van de aankoopprijs terug als het repareren van uw product onredelijk lang of veel langer heeft geduurd dan vooraf is opgegeven en als je daarvan teveel overlast van hebt ondervonden. Als repareren of vervangen niet lukt binnen een redelijke termijn, krijg je het aankoopbedrag terug.

Het gehele aankoopbedrag vergoed
Als wij het defecte product niet kunnen repareren of vervangen binnen een redelijke termijn, krijg je het aankoopbedrag terug.


13. Wij doen ons best om de database zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. In geval van duidelijke fouten in de prijzen behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor, orders te annuleren. Hetzelfde geldt als een overwegend bestaat uit artikelen waarvan de marktprijs recentelijk zeer sterk gestegen is.

Als zodanig merken we aan prijzen die meer dan 20% afwijken van de adviesprijzen en indien deze er niet is, de in de handel gangbare prijzen, tenzij het artikel nadrukkelijk als aanbieding of met prijsreductie wordt aangeboden.

14. Verzendkosten: Voor verzendingen berekenen we de verzendkosten. Deze vindt u in het bestelscherm bij de verzendmogelijkheden. U heeft hierbij de keuze uit onverzekerde verzending, onverzekerde verzendfing met track&trace (brief of pakket) en aangetekende, verzekerde verzending. Verzendkosten zijn de totale kosten die wij maken voor het ontvangen van betaling en de verzending. Door de vervoerder aan ons berekende kosten hoeven niet noodzakelijkerwijze gelijk te zijn aan de berekende kosten.

15. Zendingen boven de 150 euro verzenden wij doorgaans aangetekend. Indien de zending zoek raakt stellen wij bij de PostNL een onderzoek in, mocht uit dit onderzoek blijken dat het pakket zoek is of verkeerd bezorgd is, leveren wij een vervangende zending.

16. Bij aankoop dient een juiste naam te worden opgegeven. Indien de naam van de geadresseerde incompleet of incorrect is en/of de adresgegevens onvolledig of onjuist zijn, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor de verzending aanvaarden. Dit geldt ook voor incomplete of incorrecte postcodes. De koopovereenkomst wordt aangegaan met de persoon (naam) of het bedrijf die deze plaatst, anderen dan de genoemde persoon of anonieme kopers kunnen geen rechten aan de koopovereenkomst ontlenen. 

17. Betaling binnen 14 dagen- Wij behouden ons het recht voor alle orders waarvan de betaling niet binnen 30 dagen binnen is, te annuleren. Wij reserveren goederen vanaf moment betaling.

Wij zijn lid van de N.V.P.H. en de IFSDA. Wij accepteren VVV-Irischeques en NVPH cadeaubonnen. (U kunt deze ook opzenden, noteer het nummer voor verzending)

Buitenland/Abroad (English)


For shipments of all other goods we charge actual postage costs. You can check these at www.tpgpost.nl look for TARIEVEN. In order to keep postage costs low we normally ship standard, as this causes only 2-3 days delay. You can pay by IBAN. Paypal payment add 5%.

Payment from SEPA countries only in Euro, Payments from countries outside SEPA or from SEPA countries in other currencies: costs for buyer.